Strelsko društvo Grabne

Polni naziv: Strelsko društvo Grabne
Sedež: Lopaca 23, 3262 Prevorje
Zakoniti zastopnik: Donč Dimov
Telefonska številka: 031 393 419
Elektronska pošta: [email protected]
Davčna številka: 72808284