Predstavitev krajevne skupnosti Prevorje

Kratka predstavitev

Krajevna skupnost Prevorje sodi med manjše krajevne skupnosti občine Šentjur in ima malo več kot 714 prebivalcev ter se nahaja med razgibanimi kozjanskimi griči na jugu občine oziroma na meji z občino Kozje.

Upravno je razdeljena je na 6 vaških skupnosti – naselij in sicer Lopaca, Krivica, Straška Gorca, Žegar, Dobje pri Lesičnem in Košnica. Krajevno središče je naselje Prevorje na Lopaci, kjer je tudi trgovina, urad krajevne skupnosti, sedež krajevnih društev, POŠ Prevorje, vrtec Šentjur - PE Prevorje in cerkev sv. Ane s pokopališčem.

Gričevnata pokrajina ustvarja pogoje za razvoj sodobne kmetijske proizvodnje s poudarkom na vinogradništvu in živinoreji. Dobre prometne povezave so v preteklosti omogočile prebivalcem hitrejši dostop do služb in šol v mestnih središčih.

V krajevni skupnosti se polagoma razvija tudi turizem, predvsem na posameznih turističnih lokacijah. Naravno okolje je relativno dobro ohranjeno in nudi številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa (kolesarjenje, pohodništvo, konjeništvo, lov, taborjenje …), zato se beleži porast turistov, ki radi obiščejo naše kraje.

Osnovni podatki

Sedež: Lopaca 10
3262 Prevorje
Uradne ure: torek od 14.00—16.00
Telefonska številka: (03) 580 87 24
Elektronska pošta: [email protected]
Tajnik: Martin Luskar
Telefonska številka: 041 800 473
Elektronska pošta: [email protected]

Člani Sveta krajevne skupnosti

 • (predsednik) JOŽKO PACEK, Krivica 5, Prevorje,
 • (podpredsednik) JOŽKO ŠPOLJAR, Košnica 18 b, Prevorje,
 • MIROSLAV PAJEK, Lopaca 16, Prevorje,
 • NEVENKA ANTLEJ, Dobje pri Lesičnem 5, Prevorje,
 • PETER MARCEN, Krivica 43 a, Prevorje,
 • BOŠTJAN PLANKO, Straška Gorca 2, Prevorje,
 • MATEJ PINTER, Žegar 13, Prevorje.

Prebivalstvo po naseljih

Lopaca: 136
Žegar: 129
Krivica: 165
Košnica: 121
Dobje pri Lesičnem: 77
Straška Gorca: 86
Skupaj: 714
Vir: Statistični urad RS, stanje na dan 1.januar 2022.

Ekološki otoki

 • Dobje pri Lesičnem - zaselek Cirkuže
 • Košnica - pri Kladnik Ivan, Košnica 19
 • Lopaca - pri odcepu za Sv. Ano
 • Sp. Krivica - pri AP
 • Straška Gorca - pri Rezec Emil
 • Žegar - parkirišče pred gostiščem
 • Zg. Žegar - cesta v smeri Hrušovja

Dokumenti

Statut občine Šentjur pri Celju Poslovnik Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjur ter njegovih delovnih teles Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o delovanju in pristojnostih KS Odlok o delovanju in pristojnostih krajevnih skupnosti