Predstavitev krajevne skupnosti Prevorje

Kratka predstavitev

Krajevna skupnost Prevorje sodi med manjše krajevne skupnosti občine Šentjur in ima malo več kot 730 prebivalcev ter se nahaja med razgibanimi kozjanskimi griči na jugu občine oziroma na meji z občino Kozje.

Upravno je razdeljena je na 6 vaških skupnosti – naselij in sicer Lopaca, Krivica, Straška Gorca, Žegar, Dobje pri Lesičnem in Košnica. Krajevno središče je naselje Prevorje na Lopaci, kjer je tudi trgovina, urad krajevne skupnosti, sedež krajevnih društev, POŠ Prevorje, vrtec Šentjur - PE Prevorje in cerkev sv. Ane s pokopališčem.

Gričevnata pokrajina ustvarja pogoje za razvoj sodobne kmetijske proizvodnje s poudarkom na vinogradništvu in živinoreji. Dobre prometne povezave so v preteklosti omogočile prebivalcem hitrejši dostop do služb in šol v mestnih središčih.

V krajevni skupnosti se polagoma razvija tudi turizem, predvsem na posameznih turističnih lokacijah. Naravno okolje je relativno dobro ohranjeno in nudi številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa (kolesarjenje, pohodništvo, konjeništvo, lov, taborjenje …), zato se beleži porast turistov, ki radi obiščejo naše kraje.

Osnovni podatki

Sedež: Lopaca 10
3262 Prevorje
Uradne ure: torek od 14.00—16.00
Telefonska številka: (03) 580 87 24
Elektronska pošta: [email protected]
Tajnik: Martin Luskar
Telefonska številka: 041 800 473
Elektronska pošta: [email protected]

Člani Sveta krajevne skupnosti

 • (predsednik) DAMJAN MAČEK, Lopaca 38e, Prevorje,
 • (podpredsednik) JOŽKO PACEK, Krivica 5, Prevorje,
 • MARTIN ARZENŠEK, Krivica 54, Prevorje,
 • MILAN OBREZ, Žegar 2, Prevorje,
 • JOŽKO ŠPOLJAR, Košnica 18b, Prevorje,
 • DAVID UŽMAH, Straška Gorca 27, Prevorje,
 • DARJA TERŽAN, Dobje pri Lesičnem 7, Prevorje.

Prebivalstvo po naseljih

Lopaca: 136
Žegar: 118
Krivica: 167
Košnica: 125
Dobje pri Lesičnem: 72
Straška Gorca: 89
Skupaj: 707
Vir: Centralni register prebivalcev Republike Slovenije. Stanje na dan 1. 7. 2020

Ekološki otoki

 • Dobje pri Lesičnem - zaselek Cirkuže
 • Košnica - pri Kladnik Ivan, Košnica 19
 • Lopaca - pri odcepu za Sv. Ano
 • Sp. Krivica - pri AP
 • Straška Gorca - pri Rezec Emil
 • Žegar - parkirišče pred gostiščem
 • Zg. Žegar - cesta v smeri Hrušovja

Dokumenti

Statut občine Šentjur pri Celju Poslovnik Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjur ter njegovih delovnih teles Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o delovanju in pristojnostih KS Odlok o delovanju in pristojnostih krajevnih skupnosti