Športno društvo Simpl Žegar

Polni naziv: Športno društvo Simpl Žegar
Skrajšano ime: ŠDSŽ
Sedež: Žegar 28 a, 3262 Prevorje
Elektronska pošta: [email protected]
Zakoniti zastopnik: Andrej Planko
Telefonska številka: 041 329 078
Datum vpisa pri registrskem organu: 11. 9. 2002
Davčna številka: 69963665

Predstavitev društva

Krajša zgodovina (če se temu sploh lahko tako reče) sega še nekaj let pred ustanovitvijo. Vsaj 4 leta pred tem je obstajala neformalna skupina, ki se je udeleževala predvsem malonogometnih turnirjev širom regije. Zaradi vse večjih ambicij o organiziranju in delovanju v družbi je leta 2002 bilo ustanovljeno Športno društvo Simpl Žegar. Slednje je v začetku bilo predvsem v podporo malonogometni ekipi. Tako so prve prireditve bile osredotočene prav na malonogometno vsebino, danes pa so aktualne tudi druge aktivnosti in projekti (smučanje, tenis, kolesarjenje, ipd.). V zadnjih letih pa se program oz. projekti nanašajo tudi na druga področja oz. športne panoge.

Dolgoročen cilj, zapisan že v statutu društva, je pridobiti nekatere športne površine v kraju Žegar.

Dejavnosti, namenjene vsem občanom

  • rekreacija nogomet (OŠ Lesično),
  • rekreacija košarka (POŠ Prevorje),
  • organizacija smučarskih izletov,
  • turnirji,
  • družabni večeri (Žegar),
  • čistilne akcije.

Bistveni poudarki iz delovanja v letu

Realizirali smo enodnevni smučarski izlet na Roglo. Članom je bil omogočen brezplačen izlet na smučišče.

V letu 2009 smo rekreacijo izvajali na dveh najetih lokacijah. Košarka se je izvajala v POS Prevorje in nogomet v OŠ Lesično.

V poletnih mesecih so nogometne in teniške aktivnosti potekale predvsem v Športnem centru Prevorje.

Društvo je že tradicionalno opravilo tudi čistilno akcijo. Ob tej dejavnosti velja omeniti, da se v letu 2010 priključujemo projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu.