Otvoritev obnovljene ceste v Košnici

20.05.2014Objavil: KS Prevorje

Tudi na Košnico po obnovljeni cesti

Košnica, 12. 5. 2014 – Ko se modernizira vaška cesta, je pravi praznik za kraj. Tudi sanacija in modernizacija javne poti Zgornja Košnica-Pogorevce ni bila izjema, saj je na slavnostno otvoritev ceste prišla večina tam živečih vaščanov. Zbrane je uvodoma pozdravila Dragica Vračun Hercog: “Gre za javno pot, ki nas domačine povezuje z glavno cesto Kozje-Šentjur in se z njo začne naša pot v službo, po opravkih in se s to potjo tudi zaključi, ko se vračamo domov.” Posodobitev ceste je za vaščane izrednega pomena in prispeva k izboljšanju kvalitete življenja.
Modernizacija te poti je bila izvedena že v lanskem novembru, s sredstvi iz razpisa občine Šentjur, krajevne skupnosti in krajanov. V okviru dveletnega občinskega razpisa, na katerega se prijavi vseh 13 KS, šentjurska občina za obnove cest skupno v letih 2013 in 2014 namenja slabega pol milijona evrov. “Krajani so zbrali pogum in sredstva, da so pripravili voziščno konstrukcijo še do asfaltiranja,” je povedal Damjan Maček, predsednik sveta KS Prevorje. Zasluge, da je projekt realiziran, gredo krajevnemu svetniku Jožetu Špoljarju. Uredili so dobrih 1000 m ceste, kar je za krajevno skupnost “velika pridobitev”. V KS Prevorje so pripravili večino del za preostanek še nedokončanega dela poti v dolžini 564 m.
Skupna vrednost projekta je bila 68.000 EUR, od tega je občina primaknila 53.700 EUR. “Zahvalil bi se krajankam in krajanom, da ste stopili skupaj in prispevali velik vložek v to investicijo,” je pohvalil krajane župan mag. Marko Diaci. Izpostavil je tudi, da imamo v občini 800 km cest in samo takšen način sodelovanja s participacijo krajanov je edini možen.
S slovesnim prerezem traku so cesto predali namenu, seveda je pa sledila bogata pogostitev in veselica z vaškimi muzikanti. (J. G.)

Vir: http://www.sentjur.net/?p=26260