V Krivici na novo moderniziranih 236 m ceste

08.05.2018Objavil: KS Prevorje

V soboto, 5. maja 2018, je v Krivici ob prisotnosti krajanov, župana Občine Šentjur, mag. Marka Diacija, predsednika Krajevne skupnosti Prevorje Damjana Mačka, obeh svetnikov vaške skupnosti Krivica, Jožija Packa ter Martina Arzenška in
prizadevnega krajana Boštjana Novaka, potekalo svečano odprtje 236 m modernizirane nekategorizirane ceste Polšak – Novak - Potočnik.
Odsek je KS prijavila na občinski razpis za sofinanciranje modernizacije in sanacije cest in iz tega naslova pridobila sredstva za asfaltiranje.

Investicija se je izvajala v letu 2017, začetek modernizacije celotnega odseka pa se je začel že leta 2004 v dolžini 100 m, leta 2005 v dolžini 110 m in leta 2010 v dolžini 159 m.

Krajani so zbrali sredstva, da so pripravili voziščno konstrukcijo vse do asfaltiranja, zato gre zasluga predvsem Boštjanu Novaku, ki je bil gonilna sila že od vsega začetka.
Del izvedbe je sofinancirala tudi KS Prevorje s pomočjo Občine Šentjur, vsa asfalterska dela pa Občina Šentjur. Skupna vrednost investicije znaša dobrih 20.370 EUR. Ob posebno dobrem sodelovanje, brez katerega si je težko predstavljati
takšnih razvojnih pridobitev, so plani postali realnost.
Otvoritev, ki jo je vodila članica Sveta KS Majda Rezec, sta z razvedrilnim programom pospremila na harmoniki David Potočnik in Tadej Perc. Po prerezu traku
ter nazdravljanju pridobitvi, je že po tradiciji sledilo druženje in pogostitev.

Zahvaljujemo se Občini, komisiji, ki je odobrila investicijo in krajanom, ki so prispevali sredstva in svoj trud. Zahvaljujemo se tudi izvajalcem del in nadzoru za korektno delo.

Svet KS Prevorje