Poziv občanom, ki so v neurju utrpeli škodo na stvareh

17.06.2022Objavil: KS Prevorje

Občina Šentjur poziva občane, ki so 2. junija 2022 v neurju s točo in poplavami utrpeli škodo na stvareh, stavbah, infrastrukturi in vodotokih, da do srede, 29. junija 2022 le-to prijavijo na sedežu Občine Šentjur, Mestni trg 10, soba 310, v času uradnih ur. Informacije so na voljo na telefonskih številkah 03/747 13 92 (Daniel Čoklc) in 03/747 13 32 (Jernej Tisel).

Oškodovanci morajo ob prijavi škode dostavih naslednje podatke: EMŠO številko, davčno številko, transakcijski račun, parcelno številko poškodovanega objekta/zemljišča in katastrsko občino, leto zgraditve objekta, neto uporabno površino poškodvanega objekta, podatek o višini vode v objektu ter SLIKE NOVONASTALIH POŠKODB.

Po oddanih prijavah bo občinska komisija z ogledom na terenu ocenila prijavljeno škodo po metodologiji za ocenjevanje škode po neurju.

OBRAZCE ZA PRIJAVO ŠKODE NAJDETE na povezavi:
https://www.sentjur.si/objava/644895