OBVESTILO - prometna signalizacija

26.09.2019Objavil: KS Prevorje

V mesecu juliju 2019 je bila zamenjana prometna signalizacija, ki označuje naselje
Prevorje z imenom Lopaca. Z omenjeno zamenjavo se ne strinjajo krajani in
zahtevajo, da se namesti nazaj tabla z imenom Prevorje.
Prosimo za pojasnitev razlogov, zakaj je prišlo do zamenjave table, ki vzbuja slabo
voljo krajanov.
V kolikor ne bo ugodeno zahtevi, Vas prosimo za označitev Prevorja, ki ga sestavlja
šest vasi, ki se nahajajo ob državnih cestah R2 423, odsek 1281 Črnolica – Lesično
in R3 682, odsek 1441 Loke – Ledinščica.

Pričakujemo odziv DRSI, o rezultatu vas bomo obvestili.

Lep pozdrav,

Damjan Maček,
predsednik KS