Modernizacije JP Dobje-Straška gorca

23.10.2018Objavil: KS Prevorje

V petek 19.10.2018 smo se zbrali, da proslavimo in otvorimo zadnjo fazo modernizacije JP
Dobje-Straška gorca, v dolžini slabih 500 m, ki je bila izvedena v mesecu avgustu s sredstvi iz
razpisa Občine Šentjur, krajanov in KS. Omenjeni odsek ceste se je asfaltiral že leta 1992.
S to fazo smo zaključili modernizacijo celotnega odseka JP Dobje-Straška gorca.
Novo obdobje se je začelo leta 2004, ko je KS predlagal prekategorizacijo nekategorizirane
ceste v JP, ki povezuje štiri VS in sicer Dobje pri Lesičnem, Lopaco Straško gorco in Krivico
ter naprej še sosednje KS, kot so Planina in Lesično. Prekategorizacija se je izvedla leta 2009.
Prvi metri asfalta so bili že leta 2006 in sicer 100 m, nato je sledilo leto 2010 kjer se je izvedlo
121,5 m, v letu 2011 slabih 1000 m, v letu 2013 44 m, v letu 2016 205 m in v letu 2018 496
m.

Krajani so sami zbrali 80 % sredstva ( 11.500 € ) za izvedbo podlage, ostalo je sofinancirala
KS Prevorje ( 2.700 € ) s pomočjo Občine Šentjur.
Vsa asfalterska dela je financirala Občina Šentjur. Skupaj je znašala investicija slabih 36.000
€.
Zahvaljujem se Občini, komisiji in krajanom, ki so prispevali sredstva in svoj trud.
Zahvaljujemo se tudi izvajalcem del in nadzoru za korektno delo.
Današnja otvoritev modernizirane JP naj bo vzgled tudi ostalim krajanom v prihodnje.
V KS pa imamo vizijo že za razpis v letih 2019-2020.
V obdobju 2015 – 2018 se je v KS Prevorje asfaltiralo 4680 m cest s pomočjo Občine Šentjur,
KS in krajanov kar je v primerjavi z obdobjem 2011-2014 več za 1620 m.