Dva nova modernizirana cestna odseka

13.09.2017Objavil: KS Prevorje

Prevorje, 5. 9. 2017

Vsaka pridobitev v kraju je plod skupnih prizadevanj, ki pa ne prispeva le k izboljšanju kvalitete življenja, temveč nosi temeljno sporočilo, da vsak dozorel interes in želja po razvoju rišeta perspektivne poti tudi prihodnjim generacijam. Ker pa časi temu niso najbolj naklonjeni, toliko bolj šteje vsaka pridobitev in vsak modernizirani meter ceste.

Predsednik KS Prevorje Damjan Maček je zadovoljen z letošnjo realizacijo plana, v avgustu pa je njegova vsebina realizirana še z moderniziranima cestnima odsekoma v skupni dolžini 683 m. Prva je nekategorizirana cesta (NC) na odseku Polšak-Novak-Potočnik v dolžini 236 m z ureditvijo odvodnjavanja in javna pot (JP) 897920 odsek 897922 Lopaca-Štukelj (Sončna cesta) v dolžini 447 m.

Kot je še povedal Maček, modernizaciji cest pomenita za KS novi pridobitvi v kraju in izboljšanje varnosti za udeležence v prometu. »Izvedena so bila sanacijska dela z utrditvijo in razširitvijo vozišča. Uredilo se je tudi odvodnjavanje površinskih vod z vozišča. Vsa dela do asfalterskih del so izvedli krajani s pomočjo KS Prevorje, asfalterska dela pa so bila financirana iz razpisa Občine Šentjur,« pove Maček in doda, da se za naslednje leto planira tudi JP 897910, odsek 897913 Dobje-Straška Gorca v dolžini 496 m. (Majda Rezec, foto: Damjan Maček)